Välkommen till Convenire

Convenire drivs av Ann-Sofie Eriksson, socionom, handledare i psykosocialt arbete samt tränare i Motiverande samtal - MI.

Convenire betyder, fritt översatt från latin, att mötas. I såväl vårt dagliga som vårt yrkesverksamma liv möts vi i olika konstellationer och sammanhang.

Hos Convenire får du och din arbetsgrupp möjlighet att mötas i samtal, enskilt eller i grupp, som leder till förändring och utveckling.


Convenire erbjuder


* Introduktion, utbildning och handledning i metoden
   Motiverande samtal – MI

* Professionell handledning

* Samtalsstöd

 
Aktuellt just nu:

Erbjuder öppna utbildningar i MI, i samarbete med KompetensUtvecklingsInstitutet
läs mer här - kui.se