Convenire erbjuder professionell handledning enskilt eller i grupp.

I handledningsrummet ges möjlighet att individuellt och gemensamt reflektera över och lära av handlingar, upplevelser och erfarenheter från det egna arbetet. Under handledningen arbetar vi med att vidareutveckla vårt bemötande och förhållningssätt till olika situationer, dilemman och frågeställningar som är aktuella för deltagarna.

Handledningen ger möjlighet till ett reflekterande lärande, för att förbättras och utvecklas i den egna yrkesrollen och stärkas i sin professionalitet. 

”Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv”
Tomas Tranströmer