MI FORTSÄTTNINGSUTBILDNING

Utbildningen är inriktad på att ge deltagarna en fördjupad kunskap och vidareutveckla sina MI färdigheter. Den riktar sig till personer som har gått grundutbildning i MI.
Omfattningen av fortsättningsutbildning i MI planeras utifrån era önskemål.

Under utbildningen varvas teori och praktiska övningar med kontinuerlig återkoppling på tillämpning av kommunikationsfärdigheter och strategier i MI. Vi kommer att koda egna samtal samt få och ge metodfokuserad feedback, som har visat sig vara ett bra sätt att lära sig och vidareutveckla sina MI färdigheter. Möjlighet finns till individuell återkoppling på ett eget samtal av Ann-Sofie.

Efter en kort repetition av grunderna i MI kommer vi bland annat att fokusera på:

:: Att vidareutveckla de egna färdigheterna att använda samtalsverktygen medvetet och selektivt för att få en balans mellan följsamhet och styrning.
:: Att vidareutveckla vårt förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter och strategier för att hålla oss till MI och undvika sådant som är oförenligt med MI.
::
Att vidareutveckla våra färdigheter i att höra, känna igen, framkalla och förstärka motivations- och förändringsuttalanden för att underlätta för personen att komma fram till ett åtagande och planering av sin förändring.

åter till sidan om utbildningar