MI GRUNDUTBILDNING

Grundutbildning i MI innehåller förutom grundläggande principer och förhållningssätt också konkreta verktyg för att deltagarna själva ska kunna tillämpa MI i sin vardag. Bland annat får deltagarna lära sig hur vi med ett respektfullt sätt samarbetar med personen och möter henne där hon är i sin förändringsprocess. Vidare utforskas ambivalens för att komma vidare i en förändring och hjälpa personen nå ett åtagande, fatta beslut och planera sin förändring.

Under utbildningen ges möjlighet att få och ge feedback på samtal från egen praxis. Syftet är att utveckla och stärka deltagarnas kompetens i empatisk kommunikation samt att med följsamhet och styrning i samtalen medverka till förändring.

Metoden förmedlas med en pedagogik och förhållningssätt som är deltagarcentrerad med en hög grad av delaktighet och egen aktivitet hos deltagarna. Utbildningen ges i form av workshop där föreläsning varvas med praktiska övningar, demonstrationer och exempel, med kontinuerlig återkoppling på tillämpning av kommunikationsfärdigheter och strategierna i MI.

Grundutbildning i MI omfattar fyra heldagar fördelade på två tillfällen.
 

åter till sidan om utbildningar