MI INTRODUKTION

Motiverande samtal syftar till att öka personens egen inre motivation till att vilja göra en förändring. Introduktion till MI omfattar från 1- 4 timmar till heldag där deltagarna ges möjlighet att inspireras och få inblick i vad Motiverande samtal handlar om.

Introduktionen ges i form av workshop, där föreläsning varvas med att deltagarna själva får prova på vissa moment genom övning.

 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först
finna henne där hon är och börja just där.”
Sören Kierkegaard


 åter till sidan om utbildningar