MI METODFOKUSERAD HANDLEDNING

Metodfokuserad handledning ges till grupper
som genomgått utbildning inom MI.
Omfattning och upplägg sker efter önskemål.

Det har visat sig att ett bra sätt att lära sig MI
och att vidareutveckla sina MI färdigheter är
att få feedback på egen praxis.
Under handledningen ges därför möjlighet
att koda egna samtal samt att få och ge
metodfokuserad feedback.

 

 
 

åter till sidan om utbildningar