Convenire erbjuder samtalsstöd utifrån livets olika skeden.

I det professionella samtalet använder sig Ann-Sofie av såväl beprövade metoder som sin kompetens och erfarenhet för att skapa goda förutsättningar för förändring och utveckling.

Med hjälp av ett personcentrerat och förändringsinriktat förhållningssätt får individen en ökad förståelse för de egna problemen och därigenom kunna se olika mönster och handlingsalternativ.

Med respekt för varje människas integritet och autonomi uppmuntras individen själv se och fundera över olika lösningar, som kan leda till att de egna uppsatta målen nås.

”Tala om för mig och jag glömmer, visa mig och jag minns,
gör mig delaktig och jag förstår” Kinesiskt ordspråk