"Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring" Miller & Rollnick 2009

MI utvecklades av psykologerna William R.Miller och Stephen Rollnick under 1980-talet och tillämpas idag inom flera olika områden där förändring är önskvärt. Metoden utvecklas ständigt utifrån den forskning som pågår alltjämt runt om i världen.
 
Convenire erbjuder...
 
 


MI Introduktion

  MI Grundutbildning
     
       

MI Fortsättnings-
utbildning

 

Metodfokuserad
handledning